– Vi ønsker å få kommunen med på gatelaget

Samarbeid om ettervern av rusmisbrukere. Det er et av temaene som dukker opp når NFKs gatelag inviterer til seminar i Idrettsparken.