Motivasjonen tilbake: – Hver jobbsøker er unik!

Flest mulig skal ut i arbeid! Idea Kompetanse er blant de beste i landet på å sørge for det. De fokuserer på individuelle behov og tett oppfølging - sånt gir resultater.