Har vokst seg ut av Høgås og inn i Hydroparken

Hvis politikerne åpner for mer handel i Hydroparken, står den første butikken allerede klar i startblokkene.