Her i dette bygget på Herøya skal NEL Hydrogen vokse

NEL Hydrogen ASA valgte Herøya framfor Notodden når produksjonen nå skal mangedobles. Det er i dette 15 000 kvadratmeter store bygget etter REC på Herøya at NEL skal bygge opp sin store produksjon av elektrolysører.