Kan bli 100 nye boliger: Starter graving til våren

Her er regulert til innpå 100 nye boligtomter. Anbud sendes ut nå - og gravearbeidene starter til våren. Nybuåsen boligfelt på Notodden vil være med i "kampen" om å få noen av de 500 nye som skal ansettes i Kongsbergindustrien til å etablere seg her.