– Notodden kommune følger rådene fra FHI og anbefaler at alle tar koronavaksine. Det gjelder også barn fra 12 til 15 år, som regjeringen besluttet torsdag at skal få tilbud om vaksine. Med den økningen i smittetallene vi ser nå, særlig blant uvaksinerte, ønsker vi å gjøre vaksineringen raskt, sier kommunalsjef for oppvekst, Jan Erik Søhol til Telen fredag formiddag.

Informasjon om Hjartdal står lenger ned i artikkelen.

Begge foreldre må si ja

12-15-åringene på Notodden vil få Pfeizer-vaksine, slik helsemyndighetene har bestemt. Men ettersom barna er mindreårige, kreves det skriftlig samtykke fra begge foreldre.

– I dag, fredag, får alle elever i ungdomsskolen, og de elevene i sjuende trinn som har fylt 12 år per dags dato, med seg samtykkeskjema hjem fra skolen. Vi håper foreldrene skriver under på dette skjemaet i løpet av helgen, slik at det kan leveres på skolen allerede mandag. Dette er viktig for at vi skal få vaksinert så mange som mulig, raskest mulig, sier Søhol.

98 prosent av elevene i Notodden har begge foreldre boende i nærområdet, men for de få hvor én forelder befinner seg på en annen kant av landet eller i utlandet, vil kommunen søke å finne en annen løsning. Da må skole/oppvekstkontor få beskjed om dette.

Starter med de eldste

Notodden har ikke nok Pfeizer-vaksiner på lager til å ta alle elevene den første uken og starter derfor vaksineringen med de eldste i aldersgruppen. Det betyr at onsdag 8. september vil alle 10.-klassinger (som har samtykke) og alle ungdomsskoleelever ved Gransherad skole bli vaksinert. Deretter vaksineres det fortløpende så snart Notodden får tilført flere Pfeizer-vaksinedoser.

– I Gransherad vil vaksineringen foregå på skolen, mens elever ved Heddal ungdomsskole, Notodden ungdomsskole og de 12-åringene som er i barneskolene skal komme til vaksinesenteret på Huset vårt i Notodden sentrum i skoletiden. Det er logistikk-grunner til at vi gjør det slik. Skolene vil organisere det slik at de går klassevis til vaksinesenteret. Så håper vi nå at Notodden får så mange Pfeizer-doser som mulig fremover, slik at alle elevene får første dose raskt, sier oppvekstsjefen.

Sjuendeklasse-elever som ikke er blitt 12 år ennå, får ikke vaksine nå, men vil få tilbud om det etter hvert som de fyller 12.

– Jeg synes det er positivt at de eldste elevene nå får tilbud om vaksine, når myndighetene nå har vurdert det som trygt. Vi ser at smitten øker blant unge, så dagene teller når det gjelder å forebygge. Derfor vil vi tilby vaksinen raskt, sier Jan Erik Søhol.

Slik gjøres det i Hjartdal

I Hjartdal sender skolen fredag ut informasjon til foreldre om vaksinering via skolens elektroniske systemer.

– Vi ber foreldre gå inn på fhi.no og printe ut det samtykkeskjemaet som finnes for barn og unge under 16 år der. Begge foreldre må signere. Deretter ringer de vaksinetelefonen vår direkte på nummer 904 14 179 og avtaler time. Skjemaet tas med til vaksineringen, forklarer kommuneoverlege i Hjartdal, Inga Tho til Telen.

Samtykkeskjemaet finner du her.

Hjartdal har noen Pfeizer-doser til overs fra denne uken og kan derfor gå i gang med vaksineringen av 12-15-åringene tidlig i neste uke.