Skjønt pensjonist og pensjonist: 70-åringen opprettet bare for få uker siden sitt enkeltpersonforetak "Thor Sagafoss Vaktmestertjenester" - og leier ut sine vaktmestertjenester til PK Eiendom. Som altså utfører vedlikeholdsoppdrag for Tinfos Eiendom....

Og disse bygga kan jo den nyslåtte pensjonisten som sin egen bukselomme etter alle disse årene.

Festmiddag

- Hva får folk til å stå på samme arbeidsplassen i over 50 år?

- Det kan du spørre om! Men det har jo vært så mange forskjellige arbeidsoppgaver gjennom disse årene. Jeg har vært snekker, murer, jeg har tatt imot kalver på Tunga Gård. Og så har det vært greie kolleger. Ingen store konflikter, som ikke har kunnet latt seg løse på dagen. Men det blir jo sett på som litt sært å være på samme arbeidsplassen hele tida. Som om du ikke greier å få deg jobb et annet sted.

Så har da også Thor Sagafoss blitt takket pent av i Tinfos. Med blant annet festmiddag på Brattrein, der også styreleder og største Tinfoseier Halvor Holta deltok i hyllesten.

Mye å gjøre

- Hva skal du gjøre som pensjonist?

- Jeg har jo et lite småbruk, med mye hus, og der er det alltid mye å gjøre. Og så liker jeg å reise litt. Og så har vi hytte på Veggli, som er samboer Inger sin. Og så får jeg vel noen oppdrag for PK Eiendom også - men jeg håper at det ikke blir så mye mer enn her på Tinfos...

Thor er nærmest født inn i Tinfos-familien. Sagafoss-familien bodde fra 1800-tallet på plassen Sagafoss ved siden av fossen Sagafoss overfor Tinnefossen. Fallet i Sagafossen og Tinnefossen er i dag neddemt av dammen til Tinfos kraftverk. Bestefar Torkild Sagafoss jobbet i Tinfos i 60 år, på Tinfos Tresliperi fra 1877 til 1937 og sluttet som 75-åring. Thors far, Jon, var snekker og holdt seg på jobb til 70-årsdagen.

Så det var som å følge slektas gang da den da unge Thor Sagafoss først fikk sommerjobb hos gartner'n til Tinfos i 1966 - og ble fast ansatt i Tinfos året etter som 17-åring da selskapet trengte en hjelpemann på lastebil.

Praktanlegg

- Og så var jeg i anlegget, med graving og sprenging. Et ordentlig kroppsarbeid. Så begynte jeg etterhvert på sagbruket, der vi blant annet lagde kasser og paller til jernverket, og skar materialer til innvendig kledning av lekterne og materialer til alle bygga her. Sagbruket ble lagt ned samtidig som jernverket i 1986, men året før begynte jeg på snekkerverksted. Da gikk det mye i opp-pusssing i alle de bygga Tinfos hadde den gangen - og vi begynte opp-pussinga av de industribygga som ikke var i bruk. Tinfos hadde da fått leieavtale med Posten, og kunne starte restaureringen, minnes Thor Sagafoss.

Og resultatet er altså praktanlegget du i dag finner på Tinfos Øvre.

Og Thor Sagafoss har for lengst mottatt Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste i 30 år, men det er mer enn 20 år siden...