Leser vi i mediene, får vi ofte inntrykk av at datasentre er sløsing med knappe energiressurser uten at det skaper arbeidsplasser. Dette er helt feil.

For å illustrere dette kan vi jo trekke fram disse såkalte enhjørningene våre. Det Oda, Cognite, Gelato, Dune Analytics, Remarkable og Autostore har til felles, er nettopp at de alle er avhengige av en godt utbygd datainfrastruktur for at deres produkter og tjenester i det hele tatt skal kunne eksistere. Det er dette vi mener med muliggjørende teknologi. Datasentre som det i Notodden muliggjør slike fantastiske nyvinninger som skal sikre grønne arbeidsplasser og verdiskapning nå og i fremtiden.

Gjennom pandemien ble vi godt kjent med digitale møter. Videokonferanseteknologi som Microsoft Teams var helt avgjørende for at vi effektivt klarte å omstille oss til en ny hverdag med hjemmekontor. Dette illustrerer samtidig hvordan datasentre bidrar til en bærekraftig omstilling av samfunnet. Vi kan vel trygt si at tiden hvor vi fløy fra Oslo til Bergen for å delta på korte møter er over. Noe jeg personlig er veldig glad for. Nå kan vi enkelt avholde et møte i Teams uansett om folk er på kontoret, på hytta eller på t-banen, for så sømløst å fortsette arbeidsdagen idet møtet er slutt.

I den grad man blir nødt til å velge, er det dermed rart at regjeringen har lansert en storsatsing på hydrogen, men ikke på datasentre. Hydrogen er en viktig faktor for å sikre at vi kan forflytte oss fra A til B uten å slippe ut klimagasser. Men er det ikke da bedre å bygge et datasenter som fjerner behovet for å forflytte på seg i utgangspunktet?

I rapporten "Ringvirkningsanalyse av gjennomførte og potensielle datasenteretableringer i Norge" (KMD 2021) går det frem at Norske datasentre kan skape hele 24.900 jobber fram mot 2030. Til sammenligning er det i dag ca. 57.000 direkte sysselsatte i olje- og gassindustrien ifølge SSB. Med andre ord kan datasentre alene skape nær halvparten av de jobbene vi trenger for å sikre trygge, gode og fremtidsrettede jobber til dem som i dag jobber i oljeindustrien.

Datasenterindustrien representerer også en vekstmulighet for Norge. Rapporten viser videre at samfunnsbidraget i form av verdiskaping, jobber og skatt i 2030 kan bety 20-30 milliarder ekstra kroner til staten. Dette forutsetter riktignok at regjeringen legger forholdene til rette slik at dataindustrien får nødvendige rammebetingelser for å vokse. Dette er helt nødvendig om vi skal lykkes med å omstille Norge fra et petroleumsbasert til et digitalt og bærekraftig kunnskapssamfunn.