Myndighetene åpner for videokonsultasjon

MULIGHET: Fysioterapeutene Kari Kjørholt og Stein Listul er glad på vegne av pasientene når det nå åpnes for videokonsultasjon.

MULIGHET: Fysioterapeutene Kari Kjørholt og Stein Listul er glad på vegne av pasientene når det nå åpnes for videokonsultasjon.

Pasienter mistet fysioterapeuten over natten. Fysioterapeutene fikk stengt ned jobben sin som ett av mange korona-tiltak. Nå åpnes det for videokonsultasjon.

DEL

Tillitsvalgt for fysioterapeutene med kommunal avtale, Stein Listaul og Kari Kjørholt stiller seg bak myndighetenes avgjørelse om å stenge ned virksomhetene deres, men de to selvstendig næringsdrivende og de andre private i bransjen, er glade for at pasientene nå får et tilbud som langt på vei kan bedre helsetilstanden for mange av pasientene som nå ikke har noe som helst tilbud om hjelp og behandling.

Lukket videolinje

Mandag kveld slapp nyheten ut, nå er den offisiell. Helfo, som er Helsedirektoratets ytre etat, forvalter blant oppgjør fra folketrygden til behandlere, leverandører og tjenesteytere som blant andre fysioterapeutene, har åpnet for at det skal kunne åpnes for konsultasjon vie videooverføring eller telefon på lukket linje.

– Dette er på grunn av personvern og personopplysninger. Skype, Messenger og FaceTime er ikke lov å bruke av den grunn. Nå kan vi på lukket linje se hvordan pasientene gjør øvelsen, veilede dem og snakke med dem i en og samme operasjon. Det er jo langt bedre enn å måtte snakke på telefon, sier Kari Kjørholt.

Her kan du nå dem

Fysioterapeut Signe Hordvei: tlf. 99 47 21 18

Manuellterapeut Stein Listaul : tlf. 96 04 04 50

Fysioterapeut/psykomotoriker :Kine Grue Malme tlf: 96 62 70 77

Manuellterapeut Joachim Spycherelle Raastad : tlf. 93 21 04 18

Fysioterapeut Egil Salthammer: tlf. 40 61 82 50

Spesialist i Allmenn Fysioterapi Kari Kjørholt: tlf. 97 04 13 45

Nå får de hjelp

– Dette er en betydelig lettelse for både pasientene og oss. Vi ble utestengt fra jobben vår og pasientene ble sittende hjemme. De skal fortsatt være der, men vi kan snakke med dem og se dem. Mange har stort behov for hjelp for sine lidelser og sykdom. Vi er helsepersonell som også behandler alvorlig syke mennesker, sier Listaul, som fortsatt vil kunne bruke analog telefon for konsultasjon, men kvaliteten vil ikke bli den samme

– Mange sitter med spørsmål og mange har behov for behandling for å stabilisere og bedre livssituasjonen sin. Vi vil også kunne følge opp pasientene jevnlig slik at de får en progresjon og framdrift i opplegget sitt. Det skal bli godt å få kontakt igjen. Jeg er veldig glad for at helsemyndighetene nå åpnet for denne løsningen, sier Kjørholt.

Har spisskompetanse

Og de har spisskompetanse innen sine fagfelt, og pasientene har direkte tilgang til fysioterapeuter og manuellterapeuter, det vil si at pasientene ikke trenger henvisning fra lege for å ta kontakt. De sender tilbakemelding til fastlegen slik at pasienten raskt blir informert om tilstanden din og hjelpebehovet ditt. De gir råd blant annet i forhold til skade, sykdom, etter operasjoner, brudd, akutte smertetilstander, hodepine og nakke- og ryggplager – og ofte dreier det seg om alvorlige tilstander.

– Vi har allerede hatt noen slike konsultasjoner, og vi har fått god tilbakemelding både på telefon og videokontaktene, så dette ser ut til å være et godt tilbud i den situasjonen vi er i, mener Listaul, som mener det må komme flere krisepakker for de mange bransjene myndighetene har stengt ned. De vil stå foran store utfordringer. – De faste kostnadene løper, inntektene er borte, videomuligheten bedrer det litt for oss, men er langt fra en optimal løsning for god yrkesutøvelse.
Artikkeltags