Muligheter midt i byen: Nå er småbruket etter Jon og Golla til salgs igjen

– Her hadde Jon og Golla Tveiten gris, høner og hest. Jon var veldig snill. Han sykla til byen og kjøpte sjokolade, som ungene mine fikk, husker Ole-Hermann Windsvoll. Nå er tidligere Tveiten gård til salgs, midt mellom alle boligene på Tveiten.