Under tjenesteutvalget 23. august var Jan Eilert Pedersen til stede for å orientere om hvordan AKS-ordningen har fungert så langt. Siden 2020 har Notodden hatt en spesialsykepleier som har arbeidet på tvers av alle virksomheter i helse- og omsorg.

Må ta tak i det lokale helsesystemet

Notodden står på tampen av en eldrebølge, noe som en ikke kan gjøre noe med. Fastlege- og sykepleierkrisen er en annen historie, understreker Jan Eilert Pedersen som selv er sykepleier.

– Det som er flott med AKS er at de er samlokalisert med hjemmetjeneste, demenskoordinator, kreftkoordinator og andre organer i vår helsetjeneste. De kan fungere som en erstatning for lege på visitt i omsorgsboliger for eksempel. Vår erfaring er at pasienter og ansatte har vært veldig fornøyd med denne løsningen, forklarer Pedersen.

Har fått tre nyutdannede i kommunen

Fra våren 2022 hadde Notodden sikret seg 3 nyutdannede AKS, som betyr at det for tiden er fire spesialsykepleiere i kommunen. Notodden kommune er en av de første kommunene i landet som satser på denne typen utdanning, og Jan Eilert regner med flere kommuner vil hoppe på etter hvert.

– Den fleksible, desentraliserte sykepleierutdanningen som vi nå tilbyr på USN hadde ikke eksistert uten AKS. Vi har for øyeblikket 22 studenter her på byen som jeg har ansvar for, forteller Jan Eilert til tjenesteutvalget.

En del av kvalitetsreformen

AKS er utdannet til å se helheten både hos pasienten og i systemet og vil slik være en viktig bidragsyter som brobygger mellom tjenester og profesjoner. Derfor satser kommunen også på AKS på tvers av eksisterende virksomheter. Dette i tråd med satsingsområdene helsehjelp og sammenheng i tjenestene i kvalitetsreformen «Leve hele livet».

Fra høsten 2022 starter et prosjekt der kommunen ønsker å se på hvordan en best kan utnytte AKS ressursene framover. Det skal undersøkes om en organisering der 3 AKS er i et eget team på tvers av tjenestene og en AKS-leder som koordinerer disse, men også arbeider klinisk.

Kommunen sin vurderingen er at satsingen på AKS vil bidra til økt kvalitet på helsetjenester til den skrøpelige eldre. På lengre sikt er målet å ivareta «den skrøpelige eldre» med faglig forsvarlige helsetjenester lengst mulig i hjemmet.