Jeg ønsker å rette spørsmålet til ordføreren hva hun egentlig ønsker med moped bilene? Føler at her blandes kortene kraftig, er dette personlig motivert siden Storgata ikke ble stengt?

Det blandes inn støy, vil ordføreren forby mopedbil grunnet støy?

Hun skriver også at dette handler om trafikksikkerhet grunnet maks hastighet på 45 km/t. Hva med mopedene, ATV,UTV de går også i 45 km/t skal de også forbyes?

Det nevnes at mopedbilene er tiltenkt personer som ikke kan ta førerkort kl B, er de mer trafikksikre for dem?

Det sies i saken at det er kun mopedlappen som er krav til opplæring, dette er fakta feil. Mopedbilene krever eget førerkort kl AM 147.

Hva er det ordføreren egentlig vil i denne saken?

Og hvilken bakgrunn har ordføreren for å stille spørsmål rundt regelverket for mopedbil?

Vil hun ta fra 16-åringene muligheten til å bevege seg i trafikken til alle årstider, noe de endelig har fått muligheten til etter at mopedbilene kom. Eller vil hun rånermiljøet til livs?

Tenker at kommunen heller burde fokusere på de ungdommene som ikke har noe tilbud. Hvis man ikke går på ski, spiller fotball, håndball eller andre idretter er det lite støtte og tilbud fra kommunale midler. Dette er mer som en hobby og aktivt for en gruppe ungdommer og en sunn interesse.

Hvis det er støy fra noen enkelt tilfeller så er det en oppgave for politiet.

Kjenner dette provoserer meg noe kraftig at politikere vil stikke kjepper i hjulene for ungdommene som ønsker å kjøre mopedbil.

Mvh

Stian Flåten