Det sier daglig leder i Moreld Minox Technology i ØTA-bygget, Ole Morten Erichsrud. Og de 14 nye arbeidsplassene kommer i tillegg til de 22 bedriften allerede har på lønningslista på Notodden. Bedriften hadde en tung periode under koronatiden, nå ser alt lysere ut og kontrakter inngås innen kjerneproduktet som forenklet er å ta ut oksygenet fra sjøvann for så å pumpe dette ned i oljereservoarer for å få ut mest mulig av oljen og gassen i oljefeltene. Da unngår man rustdannelse på innsiden av systemene. Bedriften har en verdensomspennende virksomhet som Norolf Henriksen skapte i 1985 sammen med andre Hydro-ingeniører. Nå skal kjent og anvendt teknologi også brukes i nye markeder. Mye spennende er klart, mer kommer.

Styrker Notodden

Det var en gladmelding ordfører Gry og NUAS-direktør John Terje Veseth fikk da de besøkte Moreld Minox i ØTA-bygget i går. Det er ikke dagligdags at 14 nye arbeidsplasser kommer flytende på ei fjøl. Besøket var planlagt som ett av mange besøk i næringslivet. Jevnlig er ordføreren og NUAS-direktøren på slike besøk og da er kaka ofte en del av møtene. Kaka kunne neppe ha passet bedre.

- Det er jo all grunn til å feire med kake. Dere er en spennende bedrift jeg er veldig glad for har kommet til et slikt utviklingstrekk vi nå ser. Notoddens teknologiske miljøer viser vekst. Ikke bare er det spennende, det også svært viktig for Notodden som bosted og arbeidssted, sa ordføreren, som lyttet med "lange ører" til hva Erichsrud og hans medarbeidere hadde å fortelle.

- Det er med stor interesse og glede jeg ser på denne bedriftens utvikling. Samlet sett har Notodden nå betydelige muskler innen de høyteknologiske fagene, og jeg både håper og tror at det gjennom nyetablerte Lysbuen Industrinettverk skal være mulig å finne samarbeidsprosjekter som kan styrke denne viktige delen av vårt næringsliv, poengterte NUAS-direktøren.

Fikk 93 gode innspill

- Vi har fått en ny eier i Moreld som virkelig har tro på oss og våre produkter, men ikke bare det - de sier kjør på for å utvikle nye produkter rettet mot nye markeder innen både CO2-fangst og hydrogen - begge tidsaktuelle i det grønne skiftet. Det har ført til at vi allerede har noen produktløsninger å tilby våre kunder innen begge områder og vi kommer til å lansere mer, sier Erichsrud - lettet, glad og framoverlent i bedriftens offensive satsing.

- Vi har en fantastisk gjeng og vi har behov for nye medarbeidere på en rekke fagområder. Vi kjørte en to dagers workshop hvor alle de ansatte var med. Ikke mindre enn 93 ideer kom ut av disse to dagene. Noen er anvendbare allerede eller raskt, andre må modnes og utvikles. Det er til den nye satsingen vi trenger gode, motiverte hoder, sa Erichsrud i front av en visjonær gjeng som angriper den globale utfordringen det grønne og helt nødvendige grønne skiftet er.

Trenger unge og motiverte

- Vi trenger unge, motiverte, nye medarbeidere, men også mennesker med erfaring. Det er kamp om arbeidsktaften innen mange teknologiske fag, men vi mener vi har så mye spennede å tilby at vi er attraktive som arbeidsgiver. Det er den store kontrakten med Shell Nigeria og alle de nye, nevnte mulighetene vi trenger nye medarbeidere til, sier Dag Jostein Klever (38) leder for vekst, strategi og utviklingi bedriften i spann med andre i organisasjonen.

- I tillegg til de 14 er vi også opptatt av å gi unge en mulighet til å kombinere utdannelse med jobb his oss i en eksempelvis 50-50 løsning. Vi har kontakt med akademika både i Porsgrunn og Kongsberg. Vi har fokusert målretta og har også vært aktive med karrieredager rettet mot matematikk, fysikk og thermodynamikk, sier Ole Morten Isdahl, teknisk leder ved bedriften.

14 ledige stillinger

Leder innen logistikk og leveransekjede

Generell lederstilling

Serviceingeniører

Leder for kvalitet, HMS og bærekraft (junior- og senioringeniører)

Mekaniske designere og prosjektingeniører (Seniorer og nyutdannede)

Prosessingeniører

Se om du kan passe inn i bedriften:

Store, tunge aktører

Og det er ikke lettvektere Moreld Minox Technology har på sin kundeliste. Shell, BP, Equinor, Clow, Chevron og en lang rekke andre store selskaper innen olje og gass som bruker teknologien til Moreld Minox Technology for å få opp siste rest av olje og gass fra reservoarene. Nylig signerte bedriften en kontrakt med Shell Nigeria.

- Alle disse selskapene er opptatt av det grønne skiftet og vår teknologi kan bidra til at de får et mer grønt fotavtrykk. Vi er nå også en del av et konsern med 18 selskaper i ulike markeder - og konsernledelsen er virkelig opptatt av å se på muligheter for samarbeid bedriftene i mellom. Her ligger det også muligheter for vekst og utvikling, sier Erichsrud - oppriktig glad for at bedriften i ØTA-bygget på Tveiten har fått nytt eierskap. Konsernet omsatte for 6,5 milliarder og hadde et overskudd på 325 millioner i 2021. Samlet er det 3000 ansatte i konsernet. Målet for omsetning for konsernet er inneværende år 8,5 milliarder kroner. Bedriften på Notodden er den av de 18 konsernselskapene den absolutt tyngste internasjonale aktøren.