Barnefattigdom – har du møtt et fattig barn?

Av

Klart du har! Men det er ikke sikkert at du forsto det.