Sykehusdirektør Tom Helge Rønning: – Hovedparolen 1. mai bidrar til å skape misforståelser og utrygghet. Det er trist!

Av

Akuttberedskapen på Notodden er god.