Debatt: - "Dette eventyrprosjektet basert på kommunens skatteinntekter må jeg for min del si nei til!"

Av