Endring av skatteregler for kraftkommuner – hvorfor slikt bråk?

Av