For oss i Senterpartiet er det nesten uvirkelig at et stort flertall i Fylkestinget bestående av H, Frp, KrF, Ap, V, MDG og SV tirsdag 23.5 vedtok at de ikke vil ha fylkeshovedstaden i Skien, men flytte den til Tønsberg om tvangssammenslåingen av Vestfold og Telemark blir noe av.

Kommunalminister Sanner har bedt Vestfold og Telemark fordele seg i mellom hvem som skal få fylkeshovedstaden med fylkesadministrasjon og fylkesting og hvem som skal få fylkesmannsembetet. Vestfold ville ha det siste og alt lå til rette for at da kunne likevel Telemark få hovedstaden. Men selv om vi i Sp kjempet innbitt imot, ville flertallet i Telemark fylkesting det annerledes.

Forsamlingen gav rett og slett fra seg fylkeshovedstaden vår til Vestfold. Gav fra seg den viktige statusen. Gav fra seg alle de kompetansearbeidsplassene den statusen gir – omtrent like mange som de som ligger innunder Fylkesmannen.

Og ikke minst så gav den fra seg makta! Både den som fylkesadministrasjonen naturlig nok har, og også fylkespolitikerne sin. Det at de fleste ansatte i fylkesadministrasjonen vil bo enda lengre unna øvre Telemark vil nemlig ha betydning for deres innstilling i ulike saker. Og at de ledende politikerne i posisjonen vil ha tilholdssted i Tønsberg vil påvirke hva de er opptatt av. Å tro noe annet er naivt.

Fylkestinget hadde i forkant av behandlingen mottatt brev fra ordførerne i Skien og Porsgrunn som ønsker å påvirke oss til å velge å gå for å beholde fylkesmannsinstitusjonen framfor fylkesadministrasjonen/fylkeshovedstaden. De to ordførerne er selvfølgelig i sin fulle rett til å skulle påvirke Fylkestinget, og er sikkert glade for at de klarte det. Men hva mener de resterende 16 ordførerne og kommunene i fylket vårt om dette mon tro? Da forhandlingsutvalget til Telemark gav fra seg fylkeshovedstaden i forslaget til intensjonsavtale mellom Vestfold og Telemark for ikke så lenge siden, reagerte nemlig de fleste av dem veldig negativt på det...

Hele øvre Telemark er nok opptatt av å beholde arbeidsplasser i Skien, det er ikke det. Men for dem er det ikke hipp som happ om arbeidsplassene er under Fylkesmannen – som kun er statens organ og som ikke har noen beslutningsmyndighet over politikken i Telemark – eller om de er tilknytta fylkesadministrasjonen/fylkestinget. For det er i sistnevnte beslutningene for Telemarks innbyggere tas, og derfor er de arbeidsplassene så uendelig mye viktigere å beholde nærmest mulig resten av Telemark.

For dette handler selvfølgelig om avstand, og det handler om hvor man mener det vil være best at beslutningstakerne er lokalisert når de skal jobbe med alle de ulike utfordringene og mulighetene i hver enkelt Telemarkskommunene. Nærhet er for meg og Sp i dette en helt sentral verdi.

Vi i Senterpartiet har hele tiden sagt et klart JA til Telemark i regionsreformen, og nei til å bli et underbruk av Vestfold. For oss er det derfor helt umulig å si nei takk til fylkeshovedstaden. At det er så enkelt for alle andre partier en oss og Rødt, er nesten uforståelig. Eneste redningen er å få et regjeringsskifte til høsten som sikrer at tvangssammenslåingen ikke blir noe av og at Skien dermed fortsatt kan blomstre som fylkeshovedstad.