Milliardær Stein Erik Hagen sto stolt fram i Dagens Næringsliv og fortalte at datteren Caroline Hagen Kjos har spart 2,2 milliarder skattekroner på å flytte til Sveits med formuen sin.

Hagen og datteren er med på å undergrave den norske velferdsstaten ved å ta penger ut av landet. De har tjent pengene sine på at vanlige arbeidende, skattebetalende nordmenn har kjøpt maten sin i butikkene til Hagen. For pengene Stein Erik Hagens familie har spart på å flytte formuen til Sveits kunne vi drevet 2000 sykehjemsplasser, ansatt 3600 hjelpepleiere eller drevet 15 000 barnehageplasser.

Den norske modellen er basert på at folk bidrar til fellesskapet og holder nivået på tjenestene i velferdsstaten oppe. Hvorfor skal vi vanlige skattebetalere bidra, når de aller rikeste tar med seg pengene ut av landet for å slippe å bidra til fellesskapet? Konsekvensen av skattetriksingen er at du og jeg betaler langt større andel av vår inntekt i skatt enn det Hagen selv gjør. Og de fleste gjør det uten å klage. Derfor er det merkverdig å se at det er Hagen som klager. Om hvor vanskelig det er å være rik – ETTER at han har flyttet formuen ut av landet. Det er vanskelig å forstå for folk flest!

Lavere formuesskatt og arveavgift gir økte forskjeller og mindre penger til velferd. Tall fra Finansdepartementet viser at 3900 flere personer vil bli nullskattytere hvis formuesskatten blir borte. Dette er snakk om de aller rikeste i Norge. De har særdeles sterk økonomisk ryggrad, og tjener penger på det norske systemet. De burde betale sin andel.

Fagforbundet Telemark oppfordrer alle til å bruke stemmeretten på partier som vil ha trygge arbeidsplasser, bedre velferd og mindre ulikhet. Godt valg.