Seksuell trakassering er et større problem i kommunene enn privat næringsliv

Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

... mens frivillige organisasjoner er virkelig verstingene.

DEL

#metoo nasjonalt:  Seksuell trakassering er et betydelig større problem blant ansatte i kommunene, enn de som jobber i det private.

Det kommer frem i en landsomfattende spørreundersøkelse gjennomført av YouGov for Nettavisen/Amedia.

Mens 35 prosent av de spurte opplyser at de har vært utsatt for seksuell trakassering totalt, er tallet blant dem som jobber i kommunene på hele 44 prosent. I det private er det nær halvparten.

Aller verst er det derimot for dem som jobber i non-profit-organisasjoner, NGO-er og liknende – samt dem som er selvstendig næringsdrivende.

Andel i forskjellige sektorer som sier de er utsatt for seksuell trakassering. 

Andel i forskjellige sektorer som sier de er utsatt for seksuell trakassering.  Foto:

– Seksuell trakassering forekommer dessverre i kommunene

Styreleder Gunn Marit Helgesen i Kommunesektorens organisasjon (KS), paraplyorganisasjonen til norske kommuner, ønsker ikke å kommentere undersøkelsen spesielt. Hun viser derimot til en nylig utført spørreundersøkelse i kommunene som viser at dette ikke er en ukjent problemstilling:

16 prosent av kommunene opplyste at de hadde fått varsler om seksuell trakassering det siste året.

– Undersøkelsen viser at #MeToo har ført til økt oppmerksomhet og revurdering av eksisterende praksis, også i kommunesektoren, sier Helgesen til Nettavisen. 

Ifølge Helgesens har #MeToo ført til endringer i hvordan kommunene håndterer seksuell trakassering.

– Alle kommuner og fylkeskommuner er pålagt å varslingsrutiner, og det er positivt at flere nå har benyttet anledningen til å vurdere om disse er gode nok. Dette viser at kommunesektoren jobber systematisk for å sikre et godt arbeidsmiljø med fravær av trakassering, sier Helgesen.

Omsorgssektoren er en utfordring

KS understreker at det er spesielt i helse- og omsorgssektoren at en har hatt et problem med seksuell trakassering. 

– En undersøkelse gjennomført av Fafo i 2017 viste at 18 prosent av Fagforbundets medlemmer i helse og omsorgssektoren oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering de siste tre årene. Det er en utfordring kommunesektoren må ta på alvor, sier Helgesen.

Disse funnene understrekes av undersøkelsen YouGov har gjort i hele landet: Av bransjer er helse- og omsorgstjenester den bransjen med soleklart størst utfordringer, der hele 29 prosent opplyser å ha blitt utsatt for seksuell trakassering flere ganger.

Det kan også være en del av forklaringen at andelen kvinner er mye større i kommunene (78 prosent) enn i privat sektor (36 prosent). Altså er det dobbelt så mange kvinner.

– Jobben er å bli utsatt for seksuell trakassering

Elin Ørjasæter, arbeidslivsekspert og redaktør av den nye avisen Arbeidsnytt, er ikke overrasket over de store forskjellene.

– I kommunesektoren har en yrker der folk nærmest har som jobb å bli utsatt for seksuell trakassering, sier Ørjasæter.

– En skal hjem til folk, klienter, som har lang historie med atferdsavvik. Det er alt fra «gamle griser» som skal gi vaskehjelpen en klem, det er folk med psykiatri, det er utviklingshemmede som har utfordringer med utagerende seksualitet – og det er ikke minst demente menn uten hemninger, sier Ørjasæter.

Hun mener dette i stor grad er en enorm HMS-utfordring som må bli tatt mye mer på alvor.

– Jeg møtte ei lita dame som første dagen på jobb hadde fått beskjed om å gå tur ut i skogen med en stor, seksualisert utagerende mann. Slike ting er ikke forsvarlig. Men jobben som helse- og omsorgsarbeider er mer enn å vaske hjemme hos hyggelige, gamle damer, påpeker Ørjasæter.

– En wake-up-call for frivillige organisasjoner

Ørjasæter mener samtidig at situasjonen i såkalte NGO-er, blant annet forskjellige former for frivillige organisasjoner og tenketanker, kan være svært eksplosiv:

– Dette er en bransje der fritid og jobb flyter inn i hverandre, og der man ofte jobber med det for et høyere, felles mål. En kommer inn i en boble med felles verdier – der man er sammen mot verden – og samlinger på kveld og helg med alkohol. NGO-er har en miks med de samme eksplosive elementene som i politikken, sier arbeidslivseksperten.

– Blant annet er det ofte mange unge i kombinasjon med eldre «helter», og de tar noen ganger for seg, konkluderer hun.

Hit kan du henvende deg dersom du har behov for å snakke med noen om dine opplevelser:

Politiet: Telefon 02800 til sentralbordet i ditt distrikt eller nødnummer 112 hvis situasjonen er akutt. På nettsiden politiet.no/tjenester/tips-politiet kan du tipse (også anonymt).

Alarmtelefonen for barn og unge: Når du på telefonnummer 116 111. Les mer på nettsiden 116111.no. Telefonen er både for barn, ungdom og voksne som er bekymret.

Utsattmann.no: er et nettsted som bidrar med råd og kontakt for menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep, enten som barn eller voksen.

Barnevernet: Kan kontaktes ved mistanke om overgrep mot barn. Via bufdir.no/barnevern får man informasjon om hvordan man melder ifra som privatperson og som barn og ungdom.

Hjelpetelefoner: Mental helses hjelpetelefon på nr 116 123, Kirkens SOS på nr 22 40 00 40, Røde Kors-telefonen på nr. 800 33 321 eller chat på nettsiden korspahalsen.no

Arbeidslivstelefonen: Hvis du trenger å snakke med noen om ubehageligheter i arbeidslivet – ring 22566700 – eller gå inn på nettsiden arbeidslivstelefonen.no

Kongsberg krisesenter: telefon 32736400 – krisesentertilbud også for innbyggere i Notodden som opplever en voldelig samlivssituasjon.

Artikkeltags