1,35 millioner nordmenn har opplevd seksuell trakassering

1 av 3 nordmenn over 18 år sier at de har blitt utsatt for seksuell trakassering en eller flere ganger. - Omfanget av seksuell trakassering er rystende og urovekkende høyt, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) til Nettavisen. Foto/Montasje: Scanpix/Nettavisen

1 av 3 nordmenn over 18 år sier at de har blitt utsatt for seksuell trakassering en eller flere ganger. - Omfanget av seksuell trakassering er rystende og urovekkende høyt, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) til Nettavisen. Foto/Montasje: Scanpix/Nettavisen

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Omfanget av seksuell trakassering i Norge er enormt.

DEL

#metoo-undersøkelsen nasjonalt:  1 av 3 sier at de har blitt utsatt for seksuell trakassering en eller flere ganger.

Det kommer frem i en ny landsrepresentativ undersøkelse blant personer over 18 år gjennomført av YouGov på oppdrag av Nettavisen og Amedia. Undersøkelsen ble gjennomført blant 2019 personer.

Det betyr at over 1,3 millioner nordmenn over 18 år rapporterer å ha blitt utsatt for seksuell trakassering.

Det er kvinner som opplever mest seksuell trakassering. Blant kvinnene var det 44 prosent som oppga at de aldri var utsatt for det, mens 75 prosent av mennene fortalte det samme.

– Rystende

– Omfanget av seksuell trakassering er rystende og urovekkende høyt. #Metoo-kampanjen har bidratt til økt søkelys på at seksuell trakassering eksisterer i alle bransjer, organisasjoner og partier. Vi har vært vitne til en historisk mobilisering som vi sjelden har sett maken til. Mange modige varslere har gjort ufattelig mye for dem som kommer etter, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) til Nettavisen.

– Seksuell trakassering er uakseptabelt og ulovlig. Både jeg og regjeringen vil ha fullt trykk på arbeidet mot seksuell trakassering, også når avisoverskriftene og medias oppmerksomhet stilner av. Seksuell trakassering rammer alle samfunnssektorer, derfor vil jeg også sørge for at alle relevante statsråder blir involvert i dette viktige arbeidet. 

Kvinner opplever det som mer alvorlig

Samtidig viser undersøkelsen at kvinner opplever at trakasseringen de utsettes for er mer alvorlig enn menn.

På en skala fra 1–6 sier 38 prosent av kvinnene at det de er utsatt for havner i skalaens to mest alvorlige kategorier. Blant menn er andelen 27 prosent.

Menn har en tendens til å omtale ting de er utsatt for som forholdsvis bagatellmessig, og det er mange historier om fulle, klåfingrede personer på byen og jobbsammenkomster. Men også historier der de er voldtatt, omtales av enkelte menn som noe som tilhører den nedre delen av skalaen.

Kvinner rapporterer dobbelt så ofte om hendelser i jobbsammenheng om menn i lederroller som kommer med seksuelle fremstøt, gjerne med påfølgende negative konsekvenser hvis de sier nei.

Det er verdt å merke seg at seksuell trakassering fra en overordnet, er et mye større problem blant personer over 40 år, enn hos yngre mennesker.

Omtrent 1 av 5 prosent mellom 18 og 39 år at det var av en person i en lederrolle, mens tallet er nær 40 prosent mellom 40 og 60.

Veldig liten forskjell mellom by og land

MeToo-kampanjen har til en viss grad blitt fremstilt som et storby-mot-land, problemstillingen. Ifølge YouGovs undersøkelse er det ikke noen grunn til å hevde dette.

Det er ifølge undersøkelsen ingen signifikante forskjeller mellom landsdelene, og heller ikke mellom de som bor i store byer, middels byer eller i landlige områder.

Lønnsnivå er avgjørende

Det er derimot ingen tvil om at personer med høy lønn, da gjerne i statusyrker, i mye mindre grad rapporterer at de har opplevd seksuell trakassering. De med lav lønn opplever derimot i større grad problemer.

Ifølge undersøkelsen er det dobbelt så mange med lønn under 300.000 kroner i året som rapporterer at de har blitt utsatt for seksuell trakassering (41 prosent), enn de med lønn over 700.000 kroner (21 prosent).

Utfordrende å rapportere om trakassering

Undersøkelsen viser også at det for svært mange vil fremstå som utfordrende å rapportere til en leder om en skulle bli utsatt for seksuell trakassering.

Bare 40 prosent av kvinner sier at det ikke vil være vanskelig, mens 6 prosent oppgir at det ville være så vanskelig at en aldri ville sagt ifra. Undersøkelsen viser samtidig at det er de yngste som har størst kvaler med å si ifra, mens det blir lettere jo eldre man blir.

Artikkeltags