Veivesenet: Ikke praktisk mulig å flytte bommen – Sand: Ikke enig – Hareide: Vet ikke

Det er fortsatt full uenighet om bomplasseringen på Saggrenda. Ordføreren vil flytte den, veivesenet sier det ikke er mulig, mens samferdselsministeren ikke vet hva han skal si.