– Teknologiendringene går stadig raskere og påvirker utviklingen i folks medievaner. Endringene berører også vår rolle som lokalavis på en annen måte enn før. Utviklingen gir oss både tøffe utfordringer og spennende muligheter i arbeidet med å nå ut med vår journalistikk, sier Jens Marius Hammer.

Vaner og forventninger er i konstant endring

– Som lokalavis har vi alltid vært opptatt av å spille en viktig rolle i folks liv og i lokaldemokratiet. Det er derfor vi er til, og vi har god trening på å endre oss i takt med tiden. Folks vaner og forventninger er alltid i endring. Men forandringene går nå raskere og er mer komplekse enn tidligere. Derfor må vi jobbe enda mer med å forstå kraften i endringene og hvilke konsekvenser det vil ha for oss som lokalavis fremover. Da kan vi ta enda bedre retningsvalg, sier han.

– Vi som kjemper for redaktørstyrte medier har en av de viktigste samfunnsoppgavene foran oss: Å sette mediene våre i bedre stand til kommende generasjoner. Da kan vi sammen levere enda sterkere på samfunnsoppdraget - nå og i fremtiden, sier Anders Møller Opdahl, konsernsjef i Amedia.

Kampen om folks tid

Endringene i medievaner presenteres ofte på tradisjonelle måter. For å gi et annerledes innblikk, presenteres nå det sosiale eksperimentet “Kampen om folks tid” med fem historier fra virkeligheten.

Filmene som er laget av eksperimentet, retter et skråblikk på noen av generasjonsforskjellene i mediebruk og hvordan disse endringene kan oppleves og leves på ulikt vis.

Deltakerne forteller om verdien av tid og sine personlige medievaner. Deretter bytter de medievaner med en person fra en annen generasjon. Ingen av deltakerne i eksperimentet visste på forhånd hva de gikk til.

På nettsiden kampenomfolkstid.no kan du se filmene fra eksperimentet og ta generasjonstesten for å se hvilken generasjon dine medievaner tilhører.

Dype endringer i vaner og forventninger krever stadig mer av alle etablerte samfunnsinstitusjoner, både i privat og offentlig sektor, for å levere på sine samfunnsoppdrag.

–Det er gjort en avgjørende jobb for bedre digitalt innhold, formater og løsninger for ulike mediebrukere de siste årene, men med tempoet i endringene må vi sammen ha taktskifte i arbeidet med konsekvensene for medieutviklingen. Slik at vi kan stå sterkere sammen og ta tydeligere valg for å sikre journalistikkens viktige samfunnsrolle nå - og i fremtiden, avslutter Opdahl.

– Vi står ikke alene i den formidable endringskampen om folks tid, tillit og betalingsvilje. Derfor ønsker vi å dele dette et øyeblikksbilde av hvorfor og hvordan ulike personer fra ulike generasjoner kan oppleve, og lever med disse endringene på ulikt vis, legger han til.

Kampen om folks tillit og betalingsvilje

Norsk mediebarometer 2021, fra Statistisk sentralbyrå (SSB), viser at i aldersgruppen 16 til 24 år konsumerer 17 prosent kun nyheter i sosiale medier, mens 18 prosent er såkalt nyhetsunnvikere: De får ikke med seg nyheter på en vanlig hverdag.

– I Norge har vi fortsatt høy tillit til hverandre. Og til mediene. Den kan vi ikke ta for gitt.

Han understreker at Amedia i likhet med mange andre som kjemper på redaktørstyrte mediers side, har kommet langt på digitaliseringsreisen på få år.

– Folk bruker stadig mer tid på utenlandske teknologiplattformer, og det går på bekostning av tiden de bruker på redaktørstyrte medier. Trenden gjelder særlig unge mediebrukere. Denne utviklingen er problematisk både for finansiering av journalistikk og for den demokratiske samtalen, sier Nils Petter Strømmen, seniorrådgiver i Kantar.

Han har bidratt som Amedias faglige partner i utviklingen av generasjonstesten på eksperimentets nettside der man uhøytidelig kan teste sin egen mediealder.

Amedia er Telen sin utgiver.