Selv med en sterk krone fortsetter nordmenn å valfarte over grensen for både å kjøpe de klassiske grensehandelvarene som alkohol, tobakk og kjøtt - men også de andre varene som det er overraskende mye penger å spare på.

Men selv om du kan gå ut fra både Systembolaget og matbutikken med en følelse av å ha gjort et varp, er det ikke sikkert du kommer ut i pluss.

En av grunnene til at prisen på mat er høy i Norge er den høye butikktettheten. At det er kort vei til butikken gjør at det å reise til nærmeste butikk for de fleste er en liten kostnad.

En tur med grensehandel er derimot for de fleste en betydelig kjøretur - med betydelige kostnader.

To måter å regne bilkostnader

Det finnes i prinsippet to måter å regne ut hvor dyrt det er å reise på en biltur.

1. Du kan regne på den totale kostnaden av å ha bil, og fordele det på antall kilometer du kjører i løpet av året. Tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken sier da at du kan regne alt fra 3 til 12 kroner per kilometer avhengig av hva slags bil du har. Dette inkluderer alle kostnader, inkludert verditap, finansieringskostnader osv.

2. Du kan regne på marginalkostnaden av å ta en kjøretur hvis du allerede har bilen. Det betyr hvor store ekstra utgifter får du pådrar deg ved å ta turen.

Sistnevnte vil for de fleste bety drivstoff, bompenger, olje, en del av verdifallet på bilen som er relatert til kjørelengde, deler av forsikringspermien hvis du ikke har fri kjørelengde, kostnaden av hyppigere service - samt noe økt slitasje på dekk, vindusviskere osv.

Drivstoff og bompenger er det lett å beregne, de andre kostnadene er veldig vanskelig å tallfeste. Vi vil derfor kun forholde oss til bompenger og drivstoffkostnader i beregningen av sistnevnte.

Mange alternativer langs grensen

Norge har mange grenseoverganger til Sverige. Svært mange av disse har handlemuligheter nær grensen, og Systembolaget er også i nærheten av mange av disse.

Byområder og tettsteder som Hamar, Lillehammer, Tynset, Trondheim, Steinkjær, Mosjøen, Mo i Rana, Narvik ligger alle innenfor 100-150 kilometers kjøring fra et Systembolag.

Flest muligheter er det for dem i Oslo-regionen, der de tre største grensehandelstedene ligger.

 

Den totale kostnaden er overraskende høy

Hvis vi tar utgangspunkt i de totale bilkostnadene, gir Opplysningsrådet for Veitrafikkens (OFV) tall grunnlag til å si at rundt 7 kroner per kilometer er et gjennomsnittstall på en gjennomsnittlig, forholdsvis ny bil.

Fra Oslo sentrum til Strömstad er det drøyt 130 km hver vei (265 kilometer tur/retur), noe som gir en beregnet totalkostnad på 1855 kroner.

Hvis du bare vil kjøre til det populære kjøpesenteret Nordby rett over grensen, blir det omtrent tre mil kortere kjøring. Det utgjør rundt 200 kroner mindre i kostnader med 7 kroner per kilometer - men betyr også at du ikke kan reise på Systembolaget, hvor mye av besparelsen på en slik tur ligger.

Litt kortere å kjøre

Er du opptatt av reiselengden kan Töcksfors langs E18 være å foretrekke. Dette er under 10 mil fra Oslo sentrum - som gir rundt 1400 kroner i kjørekostnader. Men derfra er det lang til nærmeste Systembolag.

Nærmeste alternativ fra Oslo som gir deg tilgang til Systembolaget er Charlottenberg, 114 kilometer fra Oslo sentrum. Dette er derimot det tregeste alternativet fordi veien har betydelig lavere gjennomsnittsfart. Totalkostnaden blir omtrent som til Strömstad, men du slipper en del bompenger.

Det er uansett verdt å merke seg at om du har 10 mil å kjøre til grensen, vil en basert på de totale kjørekostnadene havne på et sted mellom 800 og 2200 kroner avhengig av hva slags bil du har.

Tabellen under forutsetter 7 kroner per kilometer, som er en middelkostnad ifølge OFVs utregninger:

 • 150 km: 1050 kroner
 • 160 km: 1120 kroner
 • 170 km: 1190 kroner
 • 180 km: 1260 kroner
 • 190 km: 1330 kroner
 • 200 km: 1400 kroner
 • 210 km: 1470 kroner
 • 220 km: 1540 kroner
 • 230 km: 1610 kroner
 • 240 km: 1680 kroner
 • 250 km: 1750 kroner
 • 260 km: 1820 kroner
 • 270 km: 1890 kroner
 • 300 km: 2100 kroner

Drivstoff og bompenger

Hvis man bare ser på kostnaden til bompenger og drivstoff varierer dette mye fra bil til bil, og ikke minst hvilken strekning du kjører.

Tar vi utgangspunkt i et drivstofforbruk på 0,7 liter per mil og 16 kroner per liter vil en tur på totalt 200 kilometer medføre drivstoffkostnader på 224 kroner. Oslo - Strömstad er nærmere 300 kroner.

I tillegg kommer bompengene som varierer betydelig avhengig av hvilken strekning du kjører.

Ifølge bompengekalkulatoren til Fjellinjen må du regne med disse bompengeutgiftene tur/retur Oslo.

 • Strömstad: 42 + 87 kroner, totalt 129 kroner
 • Töcksfors: 47 + 92 kroner, totalt 139 kroner
 • Charlottenberg: 0 + 42 kroner (kun Oslo-bommen på vei tilbake)

Det betyr at en harrytur til Strömstad fra Oslo koster rundt 430 kroner i bompenger og drivstoff.

Begrenset hvor mye du kan handle

Det er verdt å merke seg at du på en dagstur over grensen ikke har lov til å ta med deg varer for mer enn 3000 kroner per person.

Kvoten på Systembolaget utgjør rundt regnet en tusenlapp, og da har du igjen 2000 kroner å handle mat for. Du skal derfor være forholdsvis nøye med å velge ut de rette varene hvis du reiser alene og ønsker å spare penger på turen.