Politiet har onsdag morgen fått flere meldinger om to løse hester som løper langs veien på E134 på Kongsbergsiden av Meheia. Det er en svart hest og en hvit hest. Ifølge politiet kan dette skape farlige trafikksituasjoner, så de ber bilister om å være oppmerksomme.

Etter en time meldte politiet at eier til hestene er funnet og hestene er nå tatt bort fra veien.