Løberg, som den gang var i SV og nå er blitt Høyremann, fremmet i samarbeid med Reidar Solberg et forslag til budsjettet for 2022. Forslaget gikk ut på at administrasjonen skulle utrede finansieringsmodellen «Leie for eie» i 2022. En finansieringsmodell for unge i etableringsfasen som ikke greier egenkapitalkravet på 15 % knyttet til kjøp og etablering av egen bolig.

Da Telen kontaktet rådmannen for å høre hvordan det ligger an med utredningen, kunne Wærnes fortelle at oppdraget er gitt til saksbehandler og utredningen er i gang.

- Senest klar før sommeren

Rådmannen forteller at det er omkring 80 andre utredningsoppdrag som er underveis.

– Det viktigste er at de er i gang. Så fort utredningen er ferdig, og saken er klar, vil den legges fram til politisk behandling. Jeg kan bekrefte at vi ikke vil klare å fremme saken i 2022, nettopp grunnet arbeidstrykket. Men, jeg utelukker ikke at det kan være klart til et av de første møtene i 2023, men det vil senest være før sommeren.

- Må inn i velordna former

Da Telen var i prat med Løberg om saken forklarte han at bakgrunnen for forslaget er at det kan ha stor betydning for unge som vil inn på boligmarkedet.

– Bakgrunnen for forslaget er at det ikke er alle unge som har mor, far eller besteforeldre som kan garantere for de 15 prosentene egenkapital som er kravet for å få et lån, forklarer Løberg som legger til at utredningen er viktig for å finne ut hvordan dette kan løses.

– Dette er en modell som må bli profesjonalisert, og hvor kommunen må være en del av dette. Det må inn i velordna former. Det som er tanken er at dersom du betaler for eksempel 5000 kroner i måneden i leie, så vil eksempelvis 2000 kroner gå til oppsparing til nedbetaling av lån og resten vil være husleie. Da vil man spare til egne verdier. Det viktige her er å få et hjem, det er så stor verdi i det. Det er jo den tyngste og største investeringen i de aller fleste sitt liv.

Kan ikke si stort mer

– Har Rådmannen noe mer informasjon om hva konklusjonen på utredningen kan bli? Hva de har kommet fram til så langt?

– Jeg pleier å være sparsommelig på å gi stort mer informasjon samtidig som utredningen pågår, så det er ikke stort mer jeg kan si. Saksbehandler har blitt tildelt saken, ellers tror jeg ikke det er stort framdrift i prosjektet foreløpig, forklarer