Et kommunevalg er mye mer enn et personvalg om hvem som skal være ordfører