Kirkens SOS satser sterkt på rekruttering av nye frivillige. Behovet det siste året har økt betraktelig, og daglig leder i Kirkens SOS Telemark Melle Aakenes satser nå sterkt på rekruttering og kursing av nye frivillige.

Både Kirkens SOS Tunsberg og Kirkens SOS Telemark har fått partnerskapsmidler fra fylkeskommunen, og setter nå i gang prosjektet "SOS-frivillighet på nye måter og nye steder." Nå håper Melle Aakenes at mange melder seg på innføringskurs for nye medarbeidere.

LES OGSÅ: Krisetjenesten trenger deg - og nå kan du hjelpe fra hjemmekontor

Trenger ikke være troende

- Det er mange som tror at en må være kristen for å være frivillig i hos oss. Det er ikke tilfellet. Grunnverdiene våre er medmenneskelighet og nestekjærlighet, forteller daglig leder Melle Aakenes.

Innføringskurset vi rekrutterer til i disse dager består av tre lørdagssamlinger i Hjartdal, Fyresdal og Vinje. I tillegg kommer 4 digitale kurskvelder. Det er de tre nevnte kommunene som har blitt med som støttespillere for prosjektet. Man kan også søke kurset dersom man bor andre steder. Ta rask kontakt med oss dersom dette er noe for deg!

Hva er Kirkens SOS?

  • Kirkens SOS er Norges største døgnåpne krisetjeneste på telefon og chat.
  • Krisetjenesten svarer hvert døgn på rundt 500 samtaler.
  • Omtrent 1200 frivillige medarbeidere landet over læres og følges opp til å ta imot samtalene.
  • Målet er å se, støtte og styrke dem som tar kontakt.
  • Kirkens SOS har et sterkt fokus på å forebygge selvmord, og trener sine frivillige spesielt opp til å møte innringere og innskrivere med selvmordstanker.
Ynge Stokstad er en pensjonert ingeniør fra Bø, og har vært en del av frivillig-gruppa til Kirkens SOS i 7,5 år. Til sammen har han jobbet rundt 1000 timer på telefon og chat. Nå gir han seg, og håper han kan sende stafettpinnen videre til nye frivillige.

- For meg har dette vært en veldig fin opplevelse. Jeg møter mange skjebner og folk, og det gir meg mye å kunne være en lyttende støttespiller for enhver som trenger det. Det har vært en veldig fin opplevelse å snakke med folk anonymt. Krisetjenesten vår er ofte det første steget mange tar for å få hjelp, forteller Stokstad.

Trenger menn mellom 40 og 70

Både Melle Aakenes og Yngve Stokstad er enige i at terskelen for å bli med som frivillig burde vært lavere. Kirkens SOS trenger folk i alle aldre, karrierer, og livsstil. Nå leter de spesielt etter menn mellom 40 og 70 år. Hvorfor det er få av akkurat denne gruppen har verken Melle eller Yngve svar på.

- Det som er så fint med at tilbudet er anonymt og drevet av frivillig innsats, er at det blir en likestilling mellom personen i krise som tar kontakt, og den frivillige på jobb. Det setter et veldig trygt grunnlag for menneskelig medfølelse og kommunikasjon, understreker Yngve.

Sterke opplevelser

De som tar kontakt med Kirkens SOS er som regel i vanskelige situasjoner. Det som virkelig har gått inn på Yngve gjennom sine 7,5 år er antallet jenter som blir utsatt for overgrep.

- Når noen som har blitt utsatt for overgrep går det alltid inn på meg. Noe som overrasket var rett og slett hvor mange dette faktisk skjer med. Det som er fint med slike samtaler er at jeg kan fortelle de at det ikke er deres feil, og at dette er noe som er viktig å snakke om. Jeg håper de jeg har snakket med har fått hjelp i ettertid, forteller Yngve alvorlig.

Kontrollsikra hjemmekontor

Da korona traff måtte Kirkens SOS gjøre en helomvending for å opprettholde sin 24/7 krisetelefon og chat. Hjemmekontor ble løsningen.

- Kvalitetssikrede hjemmekontor har vist seg til å bli en veldig god løsning for mange. Vi har mye fokus på at de frivillige jobber på en skikkelig måte, og at de har et bestemt rom for jobb. Gjennom Teams kommuniserer de med de andre på samme vakt. Etter hver vakt har de en debrief med en hverandre for å snakke om det de har opplevd under vakta. Dette sikrer at alle blir ivaretatt, forteller Melle Aakenes.

Yngve sier seg enig i at hjemmekontor-løsningen har fungert godt, og at lederne har hatt god kontroll under pandemien. Antallet folk som tar kontakt har økt betraktelig, og behovet for frivillige er større enn noen gang.

Prosjektkurset vi nå setter i gang i øvre del av Telemark har som mål å sette deltakerne i stand til å ta vakter fra nettopp slike kvalitetssikrede hjemmekontor, legger Melle Aakenes til.