- Her er de dyreste hyttene

Av

Bærum og Lillesand kommune på hyttetoppen, mens Kragerø er på fjerdeplass.