Til oversikten

Fakturaadresse

Telen AS

Fakturamottak
Postboks 4458
8608 MO I RANA

Faktura kan sendes som .pdf-fil til: 4458@invoicecenter.net

Faktura til oss skal ha en referansekode  255253110