Gå til sidens hovedinnhold

Får støtte fra "veteran"

Artikkelen er over 9 år gammel

-Dette er ungdom som tar ansvar, sier musikerveteran Jon Jarle Haugen, som gjør sitt for å støtte ungdommen.

-Jeg har skrevet en støtteerklæring og samler nå underskrifter for denne saken. Jeg tror det blir mange som har skrevet under når erklæringen blir sendt kommunen i løpet av helga, sier Haugen.

Les også: Vil sloss for rockestasjonen

Og dette er hva han har skrevet til kommunestyret:

-Sauherad kommune innser at musikerungdom trenger øvingslokaler og ungdommen trenger et møtested. Utvalg for oppvekst og omsorg gikk i sitt møte 24 januar 2012 inn for å finansiere kjøp av en øvingscontainer,etter forslag fra Rådmann.Kommunens egenandel vil bli ca 200 000.Dette er engangsum. Rådmann foreslår at denne summen dekkes av Næringsfondet.I tillegg kommer årlige utgifter til drifting,stipulert til ca 76 000 årlig. Estimert inntjening ca 53 000 årlig,ifølge sakspapirene.

I vedtaket står det «Med tanke på ungdomsaktiviteter er musikk en positiv kulturfaktor vi ønsker å legge til rette for.»

Ingen i det aktive,frivillige musikklivet i Sauherad,hverken musikerungdom eller andre er blitt kontaktet,informert eller rådspurt i denne saken. Kompetansen blant musikere i kommunen er enorm på dette området og man burde forvente at slik kontakt blei etablert.Saksframstillinga gir inntrykk av at øvingscontainer er etterspurt av ungdommen. Det er ikke riktig.

Musikerungdommen tenker seg helt andre løsninger som de nå presenterer og vil gå inn for.
Vi støtter Henning Lindheim,som representerer Sauherads musikerungdom i aldersgruppa 15 år og oppover. Forslaget hans om å omdisponere 200 000,fra Næringsfondet til formålet å revitalisere Akkerhaugen RockSamfunn,støtter vi fullt ut. Forslaget er framtidsretta og helhetlig. Samtidig er vi som alltid,rede til å støtte og bidra til at Henning og musikerungdommen i Sauherad får gjennomført mest mulig av sine flotte ideer, som de er klar for å realisere gjennom Akkerhaugen RockSamfunn.


Behovet for øvingslokaler er nå satt på dagsorden og vi imøteser et videre konstruktivt samarbeid med administrasjon og politiske organ i Sauherad Kommune, i arbeidet med å ivareta og utvikle musikklivet.

Kommentarer til denne saken