Ordfører Hans Sundvalen delte ut prisen, som består av en sjekk på 10 000 kroner, diplom og blomster. Kulturprisen er utdelt 35. ganger. Det er utvalg for oppvelst og omsorg som plukker ut vinnerne, og Akkerhaugen Rocksamfunn fikk prisen "for mer enn 30 års engasjement for øvingsfellesskap for musikkungdom i Sauherad og omegn. Akkerhaugen Rocksamfunn er et inkluderende møtested for alle og bygger bro mellom generasjoner".

-Dette var hyggelig. Pristildelingen betyr at vi får synligjort viktigheten av et musikk- og kulturtilbud for unge mennesker. Vi har et tilbud for dem som ikke driver med fotball, speideren eller annen organisert aktivitet.  Prisen gir oss positiv oppmerksomhet, og er god å vise til når vi skal søke om økoniomisk søttte fra statlige og fylkeskommunale organer.  Pengene kommer godt med, de skal brukes til videre drift og arbeid med rekruttering, fastslår Bård Inge Pettersen på vegne av Rocksamfunnet.

På det meste har ni band brukt huset, som tidligere var Akkuhaugen stasjon. Nå er huset øvingslokale for 3-4 band og et samlingssted hvor undommen kan møtes, spise middag og ha det hyggelig. De har blant annet filmklubb en gang i måneden, og mulighet for bandøvinger hver kveld. Akkerhaugen Rocksamfunn har rundt 25 aktive medlemmer pluss en del støttemedlemmer. Målet er å arrangere best mulig kulturtilbud både for ungdom og voksne. Pettersen legger til at kulturprisen gir inspirasjonm til å forstette det frivillige arbeidet.