Skogen og landbruket kan løse klimakrisen

Av

Fotosyntesen og skogbruket kan bidra stort og betydningsfullt til å løse Norges og klodens klimakrise. Jeg har i den forbindelse sett på interessante tall. Ved å nyttegjøre uutnyttet biomasse i skogbruket og halm etc. i landbruket kan store mengder karbon lagres sikkert for ettertiden.