- Koronas ukjente offer

Av

Dette innlegget er skrevet av en gruppe ansatte ved Notodden sykehus, som i disse korona-tider er blitt flyttet på jobb til sykehuset i Skien - som en del av den midlertidige omleggingen av funksjoner for å samle korona-behandling i Skien.