Nettsiden vil være en samleside under regjeringen.no/foreldreinfo , der man skal kunne finne kortversjonen av alt man trenger å vite som forelder i forbindelse med koronasituasjonen.

Siden er delt opp i bolker til foreldre med barn i ulike aldre – en til foreldre med barn i barnehage, barneskole og gjennom ungdoms- og videregående skole.

Til nå har foreldre måttet klikke seg rundt på ulike nettsteder for å få svar, og informasjonen er ikke alltid like oppdatert og samkjørt. Nå blir det annerledes, sier kunnskapsministeren til NTB.

– Hele koronasituasjonen er preget av at veien blir til mens man går. Vi har vært ute med masse informasjon hele veien, men så ser vi at det er behov for å sortere og rydde litt på en annen måte enn vi har gjort fram til nå.

Ikke alltid enkelt å få med seg alt

Melby, som selv er forelder, sier at heller ikke hun syns det alltid har vært helt enkelt å være oppdatert på all informasjonen.

– Det var en av grunnene til at jeg syns vi burde se på dette her på nytt. Mitt inntrykk både fra min egen hverdag og fra andre foreldre jeg har snakket med, er at informasjonsbehovet er veldig stort og at det er vanskelig å få med seg det som er nytt, sier hun.

Statsråden trekker blant annet fram at flere råd, som når man skal være hjemme fra skolen eller barnehagen, har blitt oppdatert og nyansert underveis i pandemien, men at ikke alle har fått det med seg.

Kommuneoverlegen bekymret etter studentfest med over 60 personer: – Bør være veldig lav terskel for å teste seg nå

Halloween og leirskole

Nettsiden, som skal være klar onsdag kveld, er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kulturdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, og i tillegg har Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet bistått i arbeidet.

På siden skal foreldre få svar på alt fra når barn må være hjemme fra skole og barnehage, til hvilke regler og anbefalinger som gjelder for barnebursdager, Halloween, overnattingsbesøk, omsorgsdager, leirskole og foreldremøter.

Regjeringen legger også ut tre informasjonsvideoer – en til barnehageforeldre, en til barneskoleforeldre og en til ungdomsskoleforeldre.

Melby opplever at barnehager og skoler er flinke til å informere, men peker på at nettsidene og videoene også kan være fine for dem.

– Utfordringen er når informasjonen går gjennom mange ledd som skal fortolke – fra regjeringen og til kommuner til barnehager – så har vi erfart at ting har en tendens til å bli tolket litt strengt siden alle vil være på den sikre siden, sier hun.

Holder spørretime for foreldre

Regjeringen har under koronapandemien holdt flere pressekonferanser og hatt spørretimer med studenter og skoleelever, men foreldrene har hittil ikke fått det samme.

Men onsdag kveld holder Melby en spørretime for foreldre på Facebook-siden til Kunnskapsdepartementet sammen med barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), kulturminister Abid Q. Raja (V), samt Espen Nakstad fra Helsedirektoratet og Siri Helene Hauge fra Folkehelseinstituttet.

Foreldre som har spørsmål, kan sende dem inn til korona@kd.dep.no.

(©NTB)