– Korona-situasjonen kan endre tjenestetilbud

– Det er mange som har ulike tjenester fra hjemmesykepleie og helse- og omsorgstjenesten. Så langt har de ansatte virkelig vist imponerende evne til å levere. Jeg kan imidlertid ikke utelukke at det kan komme justeringer og endringer i tilbudet i denne vanskelige tiden.