- Korona må ikke hindre legebesøk ved akutt smerte

- Antall henvendelser er redusert etter korona-utrbruddet, men det er viktig at folk ikke er redd for å gå til lege, og alvorlige symptomer på sykdom må du ikke neglisjere.