Kommuneplanen: - Vi må ikke åpne for småhandel på Tuven, men styrke sentrum

- Utbygging av småbutikker på Tuven vil kunne ta livet av sentrum, advarer Kristine Helliesen og Martin Lerstang Mikkelsen i Rødt. De holder fast på sitt standpunkt og håper på god debatt om temaet under behandlingen av ny arealdel.