Kommunen kan behandle søknad om utvidelse på Tuven

I flere år har fylkeskommunen anbefalt Notodden kommune å ikke behandle søknader om utvidelse av handelsareal på Tuven før det er vedtatt en ny kommuneplan med arealdel. Men, dette gjelder ikke lenger søknaden fra Tuvensenteret.