Mitt innlegg tar sterk avstand fra løsninger som vil legge inn klausuler som gir åpning for å pålegge utleie av egen fritidsbolig i forbindelse med nye og kommende reguleringsplaner. Og da særlig med bakgrunn i at allmuen skal kunne nyte godt av vår naturrikdom. Gode tanker, men realistiske, neppe.

4. januar i NRK sier du følgende … sitat: Vi vil se på tiltak for næringsutvikling og muligheter for hver enkelt hytteeier til å leie den ut, sier han (Ådne Naper) uten helt å lukke døra for tanken:

- Kommunene bør vurdere å pålegge utleie av nye hytter når de regulerer nye områder til stor hytteutbygging for å sikre nytte og glede av hver kvadratmeter som blir tatt i bruk av kommunene, sitat slutt.

Prognosesenteret sier at under 10 prosent av hytteeierne ønsker å leie ut egen fritidsbolig. I tillegg sier kompetansemiljøet i Østlandsforskning i en rapport om nettopp disse problemstillingene at det er svært komplisert for lokale og regionale myndigheter å kunne påvirke dette.

SVs Ådne Naper burde lukke døren for disse tankene, for mulig tvungen utleie. Undertegnede skal ikke gjenta hva hytta betyr som kulturinstitusjon for nordmenn flest.

Det ville vært trist om eksempelvis Hjartdal kommune la denne klausulen inn i fremtidige reguleringsplaner og Tinn derimot åpnet opp, særlig med bakgrunn hva Prognosesenteret dokumenterer. Dette er ikke distriktspolitikk, dette er å forringe kanskje den sterkeste distriktsnæringen Norge har, ferie – og fritid og bygge – og anleggsbransjen. Dette er heller ikke næringsutvikling.

Så for å komme med mer kreative tanker for å åpne naturen (dersom man mener noe med det), så bør nok heller tanker som fortetting, størrelse på hyttene, vesentlig mindre areal pr. enhet og høystandard vurderes og realiseres. Motivere til profesjonalitet i utleiemarkedet. Utvikle servicefunksjoner og skape attraktivitet. Endre ferievaner, med mindre reiser, jmf hvordan dette har gitt utslag i pågående pandemi. Ikke minst er klimautslipp til riktig materialvalg vesentlig i det store bilde. Det er et betydelig potensial for å opprettholde og videreutvikle disse verdifulle distriktsnæringene ved å motivere fremfor ved gjentatte anledninger signalisere tiltak som faktisk forringer SVs verdifulle miljø – og utviklingsfokus. Dette ville gitt et langt mer troverdig bilde knyttet til SVs miljøpolitikk.

Fakta om arealer. Norges areal er utbygd med 1,7 prosent. SSB, Norges samlede areal 323 000 km2, bebygget areal 5.600 km2. Bolig – og fritidsboligareal er henholdsvis 1270 km2 og 452 km2. Det er plass. Tallgrunnlaget kan naturligvis nedskaleres sett i forhold til kommuner og regioner, men det er avgjørende å vise det store bildet.

Undertegnede sier ikke at dette er ukomplisert sett i forhold til natur og til en viss grad rovdrift på naturressursene, men det gir et bilde av mulighetene til å komme med gode løsninger uten pålegg for de som i fremtiden ønsker seg naturopplevelser og fritidsboligen.

Det er grunn til å reflektere over holdningene til de som allerede har nytt godt av vår naturrikdom og som i enkelte tilfeller står på barrikadene for å ha fjellheimen for seg selv.

Borgar Løberg