– Kom med forslag på gatenavn – fristen er 25. september

KOM MED FORSLAG: Linea Kastet, ungdomsrådet, Harald Skårnes, Telen, Tone Marit Tesdal og Terje Malm inviterer til navnekonkurranse for de to gatene i den ny bydelen.

KOM MED FORSLAG: Linea Kastet, ungdomsrådet, Harald Skårnes, Telen, Tone Marit Tesdal og Terje Malm inviterer til navnekonkurranse for de to gatene i den ny bydelen. Foto:

Notodden kommune, Telen og Vannfronten AS inviterer til navnekonkurranse for to gater i den nye bydelen på Jernverkstomta.

DEL

– Vi ønsker å få hele lokalsamfunnet med og vi går bredt slik at vi kan få inn så mange forslag som mulig. Vi legger ingen rammer for hva og hvem som kan foreslås, her er det fritt fram. Lokalhistorie, industrihistorie og personer. Her er det bare å spille inn forslag som skal vurderes av en jury som innstiller til politikerne som er de som skal ta den endelige beslutningen for hva gatene skal hete.

Gøy å få være med

– Jeg synes det er både hyggelig og viktig at vi unge også fikk plass i denne juryen, sier Linnea Kaste (14). – Nå håper jeg også ungdommen engasjerer seg i navnekonkurransen for de to nye veiene. Vi i ungdomsrådet ønsker å bli tatt med på råd – ikke bare i saker som vedrører oss, men også andre saker som dette, sier NUSK-eleven som har en av taburettene i ungdomsrådet som er et rådgivende organ for politikerne. – Det er mitt andre år og det har vært lærerikt.

FÅR NAVN:  To gater skal få navn, kom med forslag, oppfordrer juryen.

FÅR NAVN: To gater skal få navn, kom med forslag, oppfordrer juryen.

– I tillegg til Linnea har vi Kjell Lia fra Historielaget, Janne Væringstad fra teknisk etat, Tone Marit Tesdal fra eieren Vannfronten AS, Halvor Sælebakke fra Norsk Industriarbeidermuseum og vi får i tillegg en representant fra Universitetet, sier Terje Malm som selv er jurymedlem.

Kjapp innlevering

– Og dette må gå kjapt. Allerede 25. september er det frist for innlevering. Alle forslagene skal sendes til postmottak@notodden.kommune.no. Juryen setter seg sammen 1. oktober for å vurdere innkomne forslag. 8. oktober skal saken være klar for politisk behandling og 15. oktober skal Samfunnsutvalget ha 1.-gangsbehandling. Til syvende og sist er det kommunestyret som skal fatte vedtak om hva gatene skal hete, sier Terje Malm, som åpner for også å komme med forslag på levende personer. Notodden har tidligere fraveket dette punktet i generelle retningslinjer fra Kartverket og Språkrådet. (Se faktaramme nedenfor).

Og juryen er opptatt av at alle som kom med innspill i Telen om gatenavn i sommer, fremmer sine forslag på ny skriftlig, gjerne med en liten begrunnelse for hvorfor de fremmer forslaget, men en begrunnelse er ingen betingelse. – Vi ønsker så mange forslag som mulig, sier Tone Marit Tesdal – som tror det kan bli stort engasjement for en sak som handler om en god porsjon ære som vil være nedtegnet i all evighet.

Noen retningslinjer

Premiering, selvsagt!

– Og selvsagt er det premiering, sier Terje Malm. Tre av forslagene som blir sendt inn får to kinobilletter og en kinomeny – altså popkorn og drikke.

Åslaug Birgitte Græsvold

Åslaug Birgitte Græsvold Foto:

– Og vi i Telen bidrar med 10 kjølebager som det er en LED-lykt, refleksvest og varsellys/refleks i under motto «Se og bli sett» denne høsten, sier Åslaug Birgitte Græsvold – som gleder seg til forslagene som skal lanseres fortløpende i Telen.

Artikkeltags