Jeg har full forståelse for at de som bor i sentrumsområdet har behov for søvn og ro. Beboere i sentrum mener i Telen 12. November at det må tas politiske grep for å forhindre at det støyes etter klokken 23. Stasjonssjef Folserås ved Notodden politistasjon tar også til orde for at det politisk må tas grep. Slik jeg ser det, er den eneste muligheten for politisk grep, å stenge Storgata for trafikk etter 23. Dette må da gjøres med fysiske sperringer som settes ut og inn, ettersom skilter som regulerer kjøring bortsett fra til eiendommer, blir vrient å håndheve for politiet (jf. at det ikke er kapasitet til å følge opp bråk).

Problemet med en slik stenging er at en straffer kollektivt. Ønsker vi virkelig å straffe alle som driver med råning for forseelser noen få gjør? Er det veien å gå?

Jeg vil anta at de som råner flytter seg til andre steder, som Telegata, Hydroparken eller liknende. Jeg registrerer at Folserås peker på at rånerne ikke flyttet seg til andre steder forrige gang en nattestengte Storgata, jeg tror allikevel at risikoen for det eksisterer.

Lovmessig er det helt klart at sanksjoner mot støy er en politioppgave. Vi finner paragrafer om støy blant annet i kjøretøyforskriften, trafikkreglene, og Straffelovens §181. Ettersom politiet ikke har kapasitet til å følge opp, og de bøtene som er delt ut tilsynelatende ikke virker, må en altså velge mellom kollektiv straff, eller dialog.

Historien viser at folk ikke blir kuet til lydighet av kollektiv avstraffelse. Den mobiliserer i stedet motstand. Min mening er dermed at dialog er eneste løsning, all den tid en ikke kan sanksjonere mot dem som bryter med forskriftene og lovene som nevnt over.

Det er fint mulig å arrangere et møte om dette, dersom en begrenser deltakere til de som faktisk burde være på et slikt møte, og oppad til det antallet som gjelder når et slikt møte kan arrangeres. Det er rånerne selv, sammen med representanter fra kommune og politi, som bør delta. De som bor i Storgata vet vi allerede hva mener. Alternativt kan en ha flere møter, og dele det opp på den måten. Så er det også slik, selv om denne begynner å bli slitt; at hvor en bosetter seg kommer med et sett med fordeler og ulemper. Bor en i sentrum vil det være mer støy. Bor en på landet vil det lukte gjødsel. Selv bor jeg på Tinnesåsen; fin utsikt, men det er bratt om vinteren og det merkes når det blåser. Dette er prisen å betale for utsikten, på samme måten som å bo sentrumsnært medfører støy.