-Marinen ble en kickstart på voksenlivet

-Jeg var skolelei og droppet ut av videregående. Men jeg ville samtidig ut av pikeværelset og valgte marinen.