– Klare på Snika så snart første trinn av Jernverket Bydelssenter er solgt

– Jeg aksepterer vedtaket om rekkefølgekrav, men så snart 1. byggetrinn av Jernverket Bydelssenter er solgt, starter vi planleggingen for Snika. Fullt utbygd vil det bli mulig med 100 leiligheter.