Klare for økt ledighet

Idea Kompetanse AS står klare til å møte økt arbeidsledighet. Selv har de sluppet «billig unna» med få permitteringer.