Kjempen på Kongsberg med bunnlinje på 643 millioner på 90 dager

Rapporten for første kvartal viser at Kongsberg Gruppen så langt er lite påvirket av koronakrisen økonomisk. Men konsernsjefen melder om stor usikkerhet i hele verdikjeden framover. 7,15 millioner trillet inn i kassa hver dag i 90 dager.