– Kan ikke fastslå at pasienten ble smittet på sykehuset

– Når det i pressen blir slått fast at pasienten som døde er smittet av koronaviruset på sykehuset, er det medisinskfaglig ikke dekning for påstanden.