Kan vi gi alle barn og unge i kommunen vår en god og inkluderende skole? JA, det kan vi!!!

Vi skal også ha barneskoler (1-7) strategisk i kommunen, slik at de fleste barn kan gå eller sykle til skolen. Derfor er det viktig at Heddal barneskole legges til Sem. Skolen på Sem ligger strategisk til i «hjertet» av Heddal. Elevene fra Ylisiden får samme skolevei som elevene fra Rygisiden. Alle barna i Heddal går sammen på skole i 7 år.

Etter 7 år på barneskolen, tror jeg de fleste elever er klare for en «ny milepæl» som er overgangen til ungdomsskolen. En ny «milepæl» innebærer å fysisk komme til et nytt miljø. Et miljø som inneholder nye fysiske lokaliteter, nye lærere, og til sist ikke minst, nye medelever. I Heddal i dag går alle barna sammen fra 1.klasse, og da er det på høy tid å få nye klassekamerater når de starter i 8.klasse. «Blanke ark og nye fargestifter» er positivt for alle barn.

Jeg er selv oppvokst i Heddal og har gått på Rygi skole. Jeg husker det var veldig spennende og «stort» å begynne på ungdomsskolen og der bli kjent med elevene fra Yli, Nordbygda, Gransherad og Lisleherad. Der bygde vi nye vennskap som «lever» den dag i dag!!

Inger Marie Vatne