Som kjent starter Jordbruksforhandlingen 2022 i mai, og som en vanlig forbruker følger jeg dette oppgjøret med stor interesse. Selv om jeg er Sp-politiker, og bor i byen, har jeg alltid ment at bonden bør ha igjen for det han produserer. Det har bonden ikke i dag.

Det vi alle merker er at landbruksproduktene og andre varer har blitt vesentlig dyrere, dette fordi mellomleddene tar høyere avanse en de bør gjøre. Det er altså ikke bonden som får mer, men butikkene og butikk-kjedene tar det mest, bonden får minst. Alle vil ha en anstendig lønn som kompenserer priser og inflasjons. Det vil du, og det vil jeg og det vil bonden også ha.

Derfor blir dette Jordbruksoppgjøret meget viktig for oss alle, om vi sympatisere med bonden eller ikke, så snakker vi her om vi i framtiden skal fortsette å produsere norske trygge landbruksprodukter eller ikke! Vil i denne sammenheng minne om at Norge har de strengeste lovene når det gjelder bruk av antibiotika, sprøytemidler og liknende.

I dag produserer vi ca. 40 % mens vi importerer 60 %, det burde vært helt motsatt. Slik verden nå er med krig, pest og kolera, ser det ut til at vi nærmer oss en matkrise, derfor bør vi nå få et strengere jordvern! Og vi må gi nytt mot til bøndene til å produsere trygg og sunn mat, slik at det matlageret som Einar Gerhardsen sa vi måtte bygge opp etter andre verdens krig, blir en realitet, og slik at vi er selvhjulpent dersom det skulle komme en ny krise, det vil koste mye, men det må vi ha råd til.

Derfor er det viktig at staten gir bøndene det de nå ber om, slik at bøndene får en anstendig lønn. Om ikke det skjer, tror jeg Norge kommer til å lide i framtiden. Det er nå vi har sjansen til å redde befolkningen i framtiden om bonden får de midlene som han behøver til å produsere trygg og sunne, norske landbruksprodukter til deg og meg og våre ettergenerasjoner!

Henrik Bakke

Kommunestyrerepresentant Sp