– Vi har ikke fullstendig oversikt over smittesituasjonen nå. Det er færre som tester seg enn før, men vi ser at det er en økning av antall positive tester i alle våre overvåkingssystemer, symptometer, avløpsovervåking, legekonsultasjoner og gjennom meldesystemet for smittsomme sykdommer, forteller fagdirektør Frode Forland ved Folkehelseinstituttet (FHI) til Romerikes Blad.

– Vi venter nok en liten bølge, uttalte FHI-overlege Preben Aavitsland til NTB i helga.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad tror vi alle må forberede oss på å bli smittet – igjen.

– Jeg tror vi alle må innstille oss på at vi kan bli smittet på nytt høsten 2022 fordi det dukker opp nye virusvarianter som er mer smittsomme, sier han til Romerikes Blad, før han fortsetter:

– Men heldigvis ser det ut som vaksine og tidligere gjennomgått sykdom fortsatt beskytter godt mot alvorlig sykdom, selv om det ikke hindrer at vi smittes, forklarer Nakstad.

Flere legges inn i Bergen

I helgen begynte antallet innlagte med covid-19 på sykehusene i Bergen å stige igjen. De fleste innlagte er eldre og pasienter med kroniske sykdommer, melder Bergensavisen.

De siste ukene har antallet innlagte med covid-19 ligget ganske stabilt på mellom 15 og 20 pasienter, men ifølge Bruun skjedde det en økning i løpet av helgen.

– De fleste innlagte er eldre og pasienter med kroniske sykdommer. Vi har blant annet en del pasienter med langvarig covid-19 på grunn av redusert immunforsvar som følger av immundempende behandling, sier han.

Assisterende kommuneoverlege i Bergen, Kjell Haug, sier til BA at vi nå ser en økende tendens av smitte i hele Europa.

– Den vil også gjøre seg gjeldende i Norge og i Bergen. Problemet er at registreringsmulighetene som vi hadde tidligere, nå ikke er der, sier Haug.

Det finnes dermed ikke eksakte tall på hvor mye smitte vi har i samfunnet for øyeblikket.

– Bekymrer det deg?

– Jeg skulle ønske vi hadde det apparatet på plass. Jeg er ganske sikker på at det er mer smitte i samfunnet nå enn det var på samme tid i fjor, men vi mangler gode tall å forholde oss til. Det kan bli en betydelig smittebølge til høsten og da må man ta stilling til hvordan man skal håndtere det, sier Haug til BA.

Liten økning i Telemark

Fra Sykehuset Telemark rapporteres det så langt i juni om en liten økning av pasienter med korona.

– Det er et jevnt tilsig av pasienter, noen flere enn i mai. Dette endrer seg fra dag til dag, men for tiden har vi på medisinsk klinikk fem innlagte i Skien og tre på Notodden. Det har ikke vært dødsfall knyttet til disse innleggelsene, sier Benedicte Børge-Ask til Telemarksavisa. Hun er avdelingsleder ved medisinsk sengepost.

Verdier for nesten 100 000 ble stjålet fra verdensarvbanen

Kommuneoverlege, Anne Gunhild Waagsbø-Kjellsen, ser tegn til at den varslede sommerbølgen er i ferd å gjøre seg gjeldende i Skien.

– Mitt inntrykk er at det er en oppblomstring, som har pågått de siste tre-fire ukene. Det virker å stemme overens med informasjonen fra FHI. Det finnes ikke lenger noen gode lokale måletall, men jeg ser på smitten rundt meg at situasjonen endrer seg, sier Waagsbø-Kjellsen, som understreker at det er hennes subjektive opplevelse av situasjonen.

Hun har ikke inntrykk av at det er større risiko for alvorlig sykdom rundt den nåværende smitten.

FHI deler samme syn.

– Det kan se ut til at BA. 5-smitte gir litt symptomer hos noen flere enn det BA. 2 gjorde, men foreløpig har vi ikke holdepunkter for at risikoen for innleggelse på sykehus er større, uttalte Preben Aavitsland nylig til NTB.